Episode 11: Sukkerrør og barselsorlov – modeller i samfundsfag og historie - Computational thinking

Episode 11

full
Published on:

28th Oct 2020

Episode 11: Sukkerrør og barselsorlov – modeller i samfundsfag og historie

I episode 10 af podcasten havde vi fokus på brugen af agentbaseret modellering i naturfag og hørte blandt andet om cellemembraner og klimamodeller i gymnasiet.

Denne gang skal vi se på, hvordan tilsvarende modeller også kan bruges i det, man kunne kalde lidt blødere fag, hvor der i hvert fald traditionelt er et større fokus på kvalitative snarere end kvantitative metoder, især når det gælder humaniora.

Vi besøger projektet Modeller og computational thinking i gymnasiefag (MCTIG), der allerede har gennemført kurser, hvor lærere selv har arbejdet med udvikling af modeller sammen med programmører, der har hjulpet med at virkeliggøre modellerne i NetLogo.

Ligesom i naturfagene har man arbejdet efter den tilgang, man kalder Code-Model-Content. Ideen med CMC er at have et dynamisk flow i undervisningen, frem og tilbage mellem det faglige indhold, modellen og dens agenter, og så den kode, der ligger bag.

Udover projektleder Morten Damsgaard-Madsen fra MCTIG og Egaa Gymnasium, så skal vi også høre om konkrete erfaringer fra undervisningen.

Louise Wulff og Kirsten Skjoldborg fra Bjerringbro Gymnasium fortæller om deres ligestillingsmodel, og fra Holstebro Gymnasium og HF fortæller Christian Smith og Jesper Buchgraitz om deres plantagemodel.

Computational thinking - at tænke med maskiner” udgives af It-vest og er produceret af podLAB. Værten hedder Anders Høeg Nissen.

LINKS

MCTIG-projektet på Center for Computational Thinking & Design  

Baggrund om CMC-tilgangen 

Et udvalg af modeller og cases til samfundsfag og humaniora

Morten Damsgaard-Madsen

Louise Wulff og Kirsten Skjoldborg, Bjerringbro Gymnasium

Christian Smith og Jesper Buchgraitz, Holstebro Gymnasium og HF

Listen for free

Show artwork for Computational thinking

About the Podcast

Computational thinking
- at tænke med maskiner
Computationel thinking - at tænke med maskiner er en podcast-serie fra It-vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Du vil få indsigt i, hvordan computere kan supplere vores kognitive kompetencer, og du vil møde en lang række forskere fra vidt forskellige forskningsfelter, der fortæller, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene.

Du kan finde podcast-serien på vores hjemmeside www-it-vest.dk https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computationel-thinking/">.

Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB https://podlab.dk/">, i samarbejde med It-vest.

About your host

Profile picture for It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af universiteternes it-uddannelser, så de er på forkant med it-udviklingen, og at uddanne flest mulige it-kandidater.

It-vest har et særligt fokus på cand.it., master i it og på computational thinking og informatik som et grundlæggende element på alle uddannelsesniveauer.