Episode 1: Computere hjælper forskere med at forske - Computational thinking

Episode 1

full
Published on:

10th Jan 2020

Episode 1: Computere hjælper forskere med at forske

I denne podcast-serie undersøger vi, hvordan såkaldte komputationelle metoder kan spille en rolle i forskning, fra fysik over antropologi til litteraturvidenskab.

I første episode ser vi på, hvad computational thinking er, og hvorfor det er vigtigt at kunne forstå - og vi ser på, hvordan begrebet indskriver sig i en større sammenhæng, både i undervisning, i forskning og i vores samfund generelt.

I den industrielle tidsalder blev læse-, skrive- og matematikkompetencer anset for fundamentale og nødvendige for alle for at kunne lære, agere og udmærke sig inden for alle fag i skolen og professioner i arbejdslivet.

I det 21. århundrede skal disse tre fundamentale kompetencer suppleres med en fjerde - informatik.

I denne sammenhæng taler vi ud over informatik også mere specifikt om computational thinking eller ‘computationelle metoder’ - brugen af digitale, computerbaserede kompetencer og værktøjer f.eks. i uddannelse eller forskning. Det er værktøjer, der både kan anvendes til erkendelse og til at udtrykke sig - og som nogle gange næsten kan opleves som en ny sans.

Michael Caspersen, der leder It-vest, sætter begrebet og metoderne i perspektiv, og professor Søren Brunak fra Bioinformatik på Københavns Universitet fortæller om sine mangeårige erfaringer med at bruge computationelle metoder i sit arbejde.

Vi skal også besøge Malte von Sehested på Future Classroom Lab under Center for Undervisningsmidler, der fortæller om, hvordan computational thinking allerede tidligt kan integreres i undervisningen på mange måder.

LINKS

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter.

Søren Brunak, professor og forskningsleder ved the Disease Systems Biology Program ved Københavns Universitet.

Malte von Sehested, it-didaktisk konsulent ved Future Classroom Lab ved Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole

Rapporten Computational thinking - hvorfor, hvad og hvordan? - udgivet af It-vest med støtte fra VILLUM FONDEN.

Podcasten er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB

Besøg podcast-serien på vores hjemmeside.

Listen for free

Show artwork for Computational thinking

About the Podcast

Computational thinking
- at tænke med maskiner
Computationel thinking - at tænke med maskiner er en podcast-serie fra It-vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Du vil få indsigt i, hvordan computere kan supplere vores kognitive kompetencer, og du vil møde en lang række forskere fra vidt forskellige forskningsfelter, der fortæller, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene.

Du kan finde podcast-serien på vores hjemmeside www-it-vest.dk https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computationel-thinking/">.

Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB https://podlab.dk/">, i samarbejde med It-vest.

About your host

Profile picture for It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af universiteternes it-uddannelser, så de er på forkant med it-udviklingen, og at uddanne flest mulige it-kandidater.

It-vest har et særligt fokus på cand.it., master i it og på computational thinking og informatik som et grundlæggende element på alle uddannelsesniveauer.