Computational thinking - at tænke med maskiner

Computational thinking - at tænke med maskiner

En podcast-serie fra It-vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Episode 7

full
Published on:

26th Feb 2020

Episode 7: Folkekultur på Facebook - besøg i det tekno-antropologiske laboratorium

Read Show Notes

Vi skal denne gang besøge Teknoantropologisk Laboratorium på Aalborg Universitet i Sydhavnen i København.

Her finder man forskere fra såkaldt “bløde” fag som antropologi, sociologi, filosofi og så videre, der dog allesammen arbejder med programmering og computationelle metoder.

For tiden ser folkene på laboratoriet meget på data fra Facebook, som de udforsker på forskellige måder. Et af projekterne ser f.eks. på data om events og arrangementer rundt om i byerne og på, hvordan en række områder i byen tiltrækker forskellige Facebook-brugere med forskelligt politisk tilhørsforhold.

Vi skal også lege med Emoji-maskinen - en slags spil, hvor mennesker kæmper mod neurale netværk for at se, hvem der er bedst til at gætte, hvilke emojis der er blevet brugt i kommentarer på Facebook. 

I episoden medvirker lektor Anders Kristian Munk, der er leder af Teknoantropologisk Laboratorium på Aalborg Universitet, og ph.d.-studerende Asger Gehrt Olesen, også fra Aalborg Universitet.

Computational thinking” udgives af It-vest og er produceret af podLAB. Værten hedder Anders Høeg Nissen.

LINKS

Anders Kristian Munk

Asger Gehrt Olesen

Teknoantropologisk Laboratorium - TANTlab

Episode 6

full
Published on:

19th Feb 2020

Episode 6: På vej mod et algoritmisk sundhedsvæsen

Read Show Notes

I denne episode handler det om computationelle metoder i sundhedsvæsenet. Vi skal besøge professor Søren Brunak, der arbejder med systembiologi og komplekse sygdomsbilleder. Han har i over 30 år brugt computationelle metoder og masser af data i sin forskning.

Søren Brunak ser blandt andet på, hvordan analyse af alt fra gendata over røntgenbilleder til patienternes sygdomshistorie kan hjælpe lægerne med at forudsige risikoen for forværring af en sygdom eller ligefrem risikoen for, at en patient dør.

Vi skal også tale med Jonas Moll, der er direktør i startup-virksomheden Vital Beats. De arbejder med analyse af data fra pacemakere og laver såkaldte beslutningsstøttesystemer til hjertelæger. Systemerne hjælper lægerne med at prioritere deres behandling på de patienter, som er i størst risiko for at få det værre.

Både Søren Brunak og Jonas Moll arbejder i virkeligheden med en vision om et fremtidigt sundhedsvæsen, der har mere fokus på forebyggelse end behandling, men som også i langt højere grad kan give personlig behandling, når det kræves.

I episoden medvirker Søren Brunak, professor i sygdomssystembiologi ved Københavns Universitet, og Jonas Moll, CEO i Vital Beats.

Computational thinking” udgives af It-vest og er produceret af podLAB. Værten hedder Anders Høeg Nissen.

LINKS

Professor Søren Brunak

Disease Systems Biology

Vital Beats

Jonas Moll, CEO Vital Beats

Episode 5

full
Published on:

12th Feb 2020

Episode 5: RAM og romaner

Read Show Notes

Hvor mange gange bliver ordet ‘like’ brugt i klassiker-romanen “Ulysses”, og kan man få en computer til at forstå metaforer?

Det er nogle af spørgsmålene, man udforsker, når det handler om brugen af computationelle metoder i litteraturvidenskabens verden.

I denne episode af Computational thinking-podcasten besøger vi professor Mads Rosendahl Thomsen på Aarhus Universitet.

Han har som litteraturvidenskabsmand i mange år interesseret sig for bøger og kultur, der handler om digitale eller teknologiske fænomener, og samtidig været interesseret i brugen af digitale værktøjer i sin forskning.

Vi skal også på udflugt til Kulturarvsclustret, også kendt som Danmarks mindste supercomputer, der bliver brugt til forskning i humaniora og store datamængder fra aviser, websider, radio og tv.

I episoden medvirker professor Mads Rosendahl Thomsen fra Aarhus Universitet samt specialkonsulent Per Møldrup-Dalum og storage manager Jens Henrik Jensen fra Det Kongelige Bibliotek.

Computational thinking” udgives af It-vest og er produceret af podLAB. Værten hedder Anders Høeg Nissen.

LINKS

Mads Rosendahl Thomsen

Episode 4 om humanister med algoritmer

Kulturarvsclustret (KAC) - forskning i store kulturelle datamængder

Episode 4

full
Published on:

5th Feb 2020

Episode 4: Humanister med algoritmer

Read Show Notes

I denne episode skal vi høre om, hvordan computationelle metoder ikke “bare” er noget med fysik og kemi og datalogi, men i høj grad også har vundet indpas på humaniora.

På Aarhus Universitet har man for alvor omfavnet digitaliseringen i arbejdet også med humanistiske videnskaber, og man finder her blandt andet et helt laboratorium, der både samarbejder med forskere og udvikler egne værktøjer og projekter. Det hedder Center for Humanities Computing.

Her arbejder man sammen med en række forskere fra humaniora om vidt forskellige projekter - fra nyhedsflows over litteraturanalyse til Grundtvig-chatbots.

De computationelle metoder giver mange nye muligheder, men kan selvfølgelig også være udfordrende. Det handler både om at have forståelse for de digitale værktøjer, sætte teams sammen på den rigtige måde - og overhovedet at få digitaliseret kulturens objekter, så de kan data-behandles.

Hvad angår digitaliseringen og tilgængeliggørelsen, så er det noget, man også har erfaringer med på Statens Museum for Kunst, SMK, hvor Jonas Heide Smith og hans kolleger har brugt både tekstanalyse og billedgenkendelses-algoritme i arbejdet med at katalogisere kunsten.

I episoden medvirker Kristoffer Nielbo, der er lektor og leder af Center for Humanities Computing ved Aarhus Universitet, og Jonas Heide Smith, der er leder af den digitale enhed på Statens Museum for Kunst.

Computational thinking” udgives af It-vest og er produceret af podLAB. Værten hedder Anders Høeg Nissen.

LINKS

Center for Humanities Computing

Kristoffer Nielbo

SMK Open:

Jonas Heide Smith

Episode 3

full
Published on:

29th Jan 2020

Episode 3: Kvantesimulationer på supercomputer

Read Show Notes

I denne episode skal vi høre om simulationer af kvantefysiske fænomener, og hvordan computationelle metoder kan hjælpe fysikerne med at forstå, hvordan universets byggesten opfører sig. Og så skal vi besøge en supercomputer i kælderen under Aarhus Universitet.

Professor Bjørk Hammer fra Aarhus Universitet forsker i, hvordan atomer opfører sig, når de møder omgivelserne helt ude i overfladen af et materiale.

Det betyder blandt andet, at han laver computersimulationer af de kvantefysiske fænomener, som styrer atomernes positioner og interaktioner.

En af fordelene ved at lave computersimulationer, sammenlignet med eksperimenter i den fysiske verden, er at man kan nøjes med at arbejde med lige præcis det nødvendige antal atomer.

En anden fordel er, at man har langt større frihed til at forestille sig mulige scenarier eller lave hypoteser om, hvordan verden hænger sammen. 

I nogle sammenhænge kan det måske virke lidt angstprovokerende at skulle overlade i hvert fald dele af sin forskning til algoritmerne, men sådan ser Bjørk ikke på tingene. Han oplever det som helt fantastisk at få nye værktøjer, som kan hjælpe med at lave ny forskning.

Nogle gange kan man lave sine atomsimulationer på en forholdsvis almindelig computer, men andre gange må man tage det tunge skyts i brug og køre beregningerne på rigtige supercomputere. Og så er det jo heldigt, at Aarhus Universitet faktisk har supercomputeren Grendel stående i kælderen. Vi ser nærmere på udstyret.

I episoden medvirker professor Bjørk Hammer og chefkonsulent Niels Carl W. Hansen, begge fra Aarhus Universitet.

LINKS

Bjørk Hammer

CSCAA: Centre for Scientific Computing in Aarhus

Podcasten er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB

Besøg podcast-serien på vores hjemmeside.

Listen for free

Show artwork for Computational thinking

About the Podcast

Computational thinking
- at tænke med maskiner
Computationel thinking - at tænke med maskiner er en podcast-serie fra It-vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Du vil få indsigt i, hvordan computere kan supplere vores kognitive kompetencer, og du vil møde en lang række forskere fra vidt forskellige forskningsfelter, der fortæller, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene.

Du kan finde podcast-serien på vores hjemmeside www-it-vest.dk (https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computationel-thinking/).

Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB (https://podlab.dk/), i samarbejde med It-vest.

About your host

Profile picture for It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af universiteternes it-uddannelser, så de er på forkant med it-udviklingen, og at uddanne flest mulige it-kandidater.

It-vest har et særligt fokus på cand.it., master i it og på computational thinking og informatik som et grundlæggende element på alle uddannelsesniveauer.